BalkanMed

Проект: BalkanMed E-Business Pages project – BalkanMed e-BP, BMP1/1.1/2608/2017

Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020

Приоритетна ос: „Предприемачество и иновации“

Специфична цел: „Конкурентоспособни територии“

Уебстраница на проекта: http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/27/

Период на изпълнение: 01.08.2017 г. – 31.07.2019 г.

Водещ партньор: Агенция за развитие на човешките ресурси

Проектни партньори: Hellenic Management Association
Limassol Chamber of Commerce and Industry
GAUSS Institute – Foundation for New Technologies, Innovations and Knowledge Transfer
Centre for Competitiveness Promotion

Бюджет: EUR 717 588,50

Проектът BalkanMed E-Business Pages е насочен към преодоляване на няколко общи предизвикателства в регион „Балкани – Средиземно море“ – ясно изразените икономически различия, по-ниската конкурентоспособност на бизнеса, фрагментацията на пазарите, слабата социо-икономическа интеграция на държавите в региона. Основна цел на проекта е да обедини усилията на 5-те проектни партньори за подобряване на конкурентоспособността на малките и средни предприятия износители в регион „Балкани – Средиземно море“ посредством създаване на условия за по-успешно транснационално сътрудничество. Специфичните цели на проекта са:

– Насърчаване обмена на бизнес информация между малките и средни предприятия в регион „Балкани – Средиземно море“
– Улесняване на процесите на коопериране и технологичен трансфер в допустимата област
– Разработване на електронни инструменти в помощ на интеграцията на местните пазари

Индикаторите за постигане на проектните цели в срока на проекта са:

1.) Електронна платформа с информация за малки и средни предприятия (МСП) износители, сдружения на МСП и клъстери в регион „Балкани – Средиземно море“

2.) 4 електронни инструмента в помощ на МСП:
– Анализ на износа на МСП, на съществуващите сдружения и клъстери и на възможностите за коопериране;
– Ръководство с добри практики от съществуващи клъстери и варианти за технологичен трансфер;
– Насоки за създаване на клъстери;
– Насоки за технологичен трансфер

3.) 5 семинара с представители на бизнеса – по един във всяка страна партньор

В резултат на изпълнението на проекта ще се създадат нова платформа и инструменти за транснационално бизнес сътрудничество, които са уникални за регион „Балкани – Средиземно море“, и ще се разкрият нови възможности за интегрирано регионално развитие и сътрудничество. Проектът ще допринесе за повишаване на конкурентоспособността на МСП, ще осигури нови възможности за бизнеса и човешките ресурси и ще създаде благоприятни условия за повишаване на благосъстоянието на местното население.

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране).

Агенция за развитие на човешките ресурси Русе съвместно с HMA – Greece, LCCI Cyprus, GAUSS Institute – FYROM and CCP – Albania организират събитие:

„Бизнес форум Балкани и Средиземно Море“ /BalkanMed Business forum/ в Деня на Европа на 09 май
и B2B срещи на 10 Май 2019 г. в гр. София, 
Парк хотел Витоша

Целта на форума е да запознае присъстващите с новите европейски приоритети в двата основни сектора през новия програмен период, а именно аграрния и ИТ.

На 09 май събитието ще бъде открито от Еврокомисаря по Цифрова икономика и цифрово общество г-жа Мария Габриел. Поканени са представители от Mинистерството на икономиката и енергетиката и Mинистерството на земеделието и горите в две паралелни сесии да запознаят присъстващите фирми с новите възможности и перспективи пред двата сектора през новия програмен период и с възможностите за финансиране на тези сектори. Ще бъдат изнесени презентации от фирми в тези сектори.

На 10 май ще бъдат организирани B2B срещи между представители на фирми от тези сектори от България, Кипър, Гърция, Северна Македония и Албания за осъществяване на бизнес контакти за изграждане на бъдещи международни партньорства между тях.

Целта на срещите е да отговори на нуждата от по-добра интеграция и укрепване на социално-икономическите връзки, както и да създадат условия за сближаване на бизнеса, да се поставят основи за нови потенциални партньорства.

За да заявите интерес за участие моля:
1. Да попълните и изпратите формуляр за участие, който може да бъде свален от следния линк
2. Формулярът регистрира вашият интерес, вашето участие ще бъде потвърдено след успешно организирани срещи с желаните от вас фирми
3. Формулярът се изпраща на нашите партньори, за да могат други фирми да заявят желание да се срещнат с вас.

За да улесним избора ви, предлагаме да посетите нашата платформа www.bmbpages.net, с регистрираните над 1200 фирми, за да селектирате подходящи партньори, тези с които бихте имали интерес да се срещнете.

В случай, че не откриете сред тази база данни подходящи бизнес партньори, моля да ни информирате на b2b@smebg.net. Ние ще намерим и ще ви предложим списък с подходящи профили на фирми.

Това събитие се организира по проект „Бизнес форум Балкани и Средиземно Море“ е част от дейностите по проект “BALKANMED E-BUSINESS PAGES – BALKANMED E-BP”, BMP1/1.1./2608/2017“, финансиран по Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020.

Регистрирани участници в Бизнес Форум Балкани-Средиземно Море с В2В срещи

Фирма / ОрганизацияОсновна дейностУебсайт / E-mail
Макхина ЕООДАнимация, анимирани банери, уеб анимаци, анимирани видеа, анимирани презентацииhttps://www.makhina.studio
Национална служба за съвети в земеделиетоНССЗ предоставя безплатно консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика и ПРСР чрез своите 27 териториални областни офиси.. По мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020 НССЗ изготвя безплатно проектни предложения по подмярка 6.1. „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ (за първия и втория прием) и по подмярка 6.3. „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“, както и по други подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства. НССЗ извършва и агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.https://www.naas.government.bg
ЗКПУ ТЕТОВОПроизводство на селскостопанска продукция, зърнени и технически култури, производство на мляко, отглеждане на черно шарено говедо, продажба на млечни продукти , производство на хляб и услуги.zkpu_tetovo@abv.bg
APIEDA shpkServices – 1 Elevator Maintenance; 2 technical support for events (audio, light, simultaneous translation device,etc)http://www.apieda.com
Balkan trans albania shpkFreight – forwarding company,custom agencyhttp://www.balkan-trans.com
VIP Software LtdCompany specialized in development of software for agriculture and livestock farming. Our product is ERP systems – www.agrosystems.bg Agrosystems is suitable for slaughterhouse, dairy and other productions.https://www.agrosystems-bg.com
Скадит ООДSkadIT is a Bulgarian company with several years of experience in building custom websites, online software & mobile applications for small, medium and large organizations from various industries: FMCG, real properties, market research, beauty. Services: 1. Website development with Drupal 8 (advanced CMS): corporate websites (fast, responsive, SEO-ready, custom-built), internal portals (attendance & worklog systems, data review & approval, knowledge bases and documentation, business process workflows); 2. Custom web-based business solutions: a full-featured mystery shopping platform, market data collection & data processing, web scraping (automated data extraction), data feed generation and integration with databases; 3. Mobile app development: data collection apps (market surveys, auditing, merchandising, inventory)https://skadit.com
Institute of Agriculture and Seed Science Obraztsov ChiflikBreeding and agrotechnics of field crops and vine, organic farming, seed science, seed productionhttp://www.izs-ruse.org
ELTEC shpkThe company is dealing with trading of electric and wires and cableshttp://www.eltec.al
Geo Balkan Dooel BitolaUse of Drons in agriculture and land consolidationborcestojan@yahoo.com
Lawyer Marija DimitrovskaLaw, corporate law, commercial law, helping companies in compiling the documentation needed for exporting goods, advising companies ect.advokatdimitrovskam@gamil.com
Association for Exploration and Travel OFF ROAD MACEDONIA – BitolaJeep safari and First World War memorial tourisminfo@offroad.mk
Алфалифт ООДОсновен производител и лидер на пазара на gsm комуникатори за връзка с аварийна служба, съгласно стандарт – EN 81-28:2003; проектиране, производство, монтаж и сервиз на технологични контролери, командно сигнална апаратура, системи за управление и електронни устройства за асансьорни уредби и процеси в бита и промишленoстта; проектиране, производство, реновиране, монтаж/демонтаж и сервиз на асансьорни уредби проектиране и разработване на специализиран софтуерhttp://www.alphalift.com
EasyPayElectronic Money Issuer Institution.Ewallet Solution. Main business activities: Payments & Money Transfers.https://www.easypay.al
БЕРУС МЕЛ АДПроизводство на брашно, селско стопански услугиoffice@odit-consult.com
CINAR SAEnvironment: Industrial waste management, Hazardous waste disposal, environmental impact assessment; Energy: Wind Energy Installations, Assessment of wind energy potential, due diligence of wind park investmentshttp://www.cinar.gr
DYNATECOChemicals, cleansers, biochemicals, lubricants, metal working oilshttps://www.dynateco.gr
GARBY ANKA SAProduction – Food and Meat Processing Machineshttp://www.garby-anka.gr
INTERNATIONAL WIND ENGINEERINGproject development, licensing procedures/environmental assessments, wind potential assessment, energy yield calculations, due diligence, construction monitoring / power curve measurements, operation of wind farms, technical support, calibrations of anemometers, wind vaneshttps://www.windengineering.gr
R&D Solutions LtdR&D Solutions offers IT cloud consulting services –architecture and design, migration planning and Proof-of-Concept. We also provide remote development teams to software companies and other businesses looking to enhance their digital product or service. We are AWS certified Consulting Partner and AWS Solution Provider.https://rnd-solutions.net