Category Archives: Проекти

Проектът “MOTIVE”приближава своят край. Като следствие на наложеното извънредно положение от Covid-19, учебният процес се адаптира към онлайн форма на обучение. Внезапната промяна и наложени предизвикателства затрудняват учителите.. Партньорите по проекта разработиха помощни средства, които помагат на преподавателите да преодолеят тези предизвикателства.  На 25.04 ще се проведе локален уебинар, където ще бъдат споделени техники и способи за работа в онлайн среда, както и техники за справяне с прегоряването.  За да заявите желание за участие пишете на email: office@hrda.bg . Проектът поставя фокус над преподавателите и техните трудности в работният им процес. Пректът е финансиран по програма Еразъм+ и в нея участват следните организации: Агенция за Развитие на Човешките Ресурси – гр. Русе,  La Guajira – Испания, Magnetar Ltd – Кипър, APOPSI – Гърция, Simenntun – Исландия. За участие в Уебинара, попълнете формата

The „MOTIVE“ project is nearing its end. As a consequence of the state of emergency imposed by Covid-19, the learning process has been adapted to an online form of learning. Sudden change and imposed challenges make it difficult for teachers. The project partners have developed tools that help teachers overcome these challenges. A local webinar will be held on April 25, where techniques and methods for working in an online environment, as well as techniques for dealing with burnout, will be shared. To request participation, write to email: office@hrda.bg. The project focuses on teachers and their difficulties in their work process. The course is financed under the Erasmus+ program and the following organizations participate in it: Human Resources Development Agency – Rousse, La Guajira – Spain, Magnetar Ltd – Cyprus, APOPSI – Greece, Simenntun – Iceland. To participate in the Webinar, fill out the form

2/2