DanauRb

Проект DTP1-1-249-2.2 – DANube Urban Brand – a regional network building through tourism and education to strengthen the “Danube” cultural identity and solidarity – DANUrB

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Приоритетна ос 2 : „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“

Специфична цел 2.1: „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“

Продължителност на проекта: 01.01.2017 – 30.06.2019

Бюджет: EUR 2 703 844, от които:
Принос на ЕФРР: EUR 2 176 798,14
Принос на ИПП: EUR 121 469,25

Проектът “DANUrB” цели изграждане на регионална мрежа посредством туризъм и образование с оглед укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност. Една от най-важните цели е създаването на общ бранд посредством подпомагане на транснационалните културни връзки между селищата по р. Дунав и изследване на неизползвания или скрит културен и социален капитал за по-добра икономическа и културна възвръщаемост. Проектът предвижда създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона. „DANUrB“ има за цел да разкрие неизползвания потенциал на културното наследство и ресурси в градовете по Дунав (индустриално наследство, комунистическо наследство, останки от търговията, живи културни традиции и др.). Изследователите, включени в проекта, ще картографират идентифицираните културни ресурси и различните типове градска среда и ще потърсят възможности за повишаване на тяхната стойност. Очакваните проектни резултати – стратегия и пилотни проекти -обещават по-добър достъп до културата и икономически ползи за местното население вследствие увеличения туристически интерес към дунавските селища. Ще бъдат разработени и маршрути, които да покажат неизследваната култура на малките населени места по реката и така ще се подобри привлекателността и конкурентоспособността на близките по-големи градове.

Сътрудничеството в рамките на проекта предвижда:
1.) Пространствени и културни изследвания по места и изследвания на културно-историческото наследство с участието на изследователи, експерти, студенти и местни общности. Изследванията включват международни „уъркшоп-и“ и местни проучвания за осигуряване на данни за конкретни обекти.
2.) Стратегия “DANUrB” за формулиране на общ пространствено-културен екшън план
3.) „Дунавска културна променада“, която да се превърне в платформа за културна мрежа и съвместно градско развитие
4.) Свързване на информацията за културно-историческото наследство в специални маршрути с помощта на мобилното приложение „Pocket guide“. Маршрутите ще могат да се използват безплатно и лесно от всички туристи по света, притежаващи смартфони.
5.) Пилотни дейности с изложби, фестивали, открити дискусии и инсталации в градовете по реката с оглед визуализиране и тестване на практика на връзките между общностите по Дунава и приложение на проектните резултати.

Водещ партньор по проекта е Будапещенския университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics – BME). Проектният консорциум включва 7 университета, 6 национални изследователски института, 18 регионални и местни органи на публичната власт от 7 държави. Проектните партньори са обединени в стремежа си за подпомагане развитието на населените места по р. Дунав като единна, силна и устойчива туристическа и културна дестинация.

Проектът се финансира от Европейския съюз (Европейски фонд за регионално развитие, Инструмент за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране).

Бюлетини

 • Бюлетин 1 – 20.04.2017
 • На 1 януари 2017 г. 39 партньора от Унгария, Словакия, Австрия, Хърватия, Румъния, България и Сърбия официално започнаха работата по проекта “DANUrB” – DANube Urban Brand“ (Дунавски градски бранд). Финансовата подкрепа в размер на повече от 2,7 млн. евро за сътрудничеството по проекта, свързано със създаването на регионална мрежа посредством туризъм и образование за укрепване на дунавската културна идентичност и сплотеност, е осигурена по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020 г.

  Основната цел на проекта е създаване на пространствено-културна мрежа, „Дунавска културна променада“, свързваща общностите по реката в единен туристически бранд, предлагащ тематични маршрути и възможности за развитие, които могат да увеличат броя посетители и времетраенето на техния престой в региона.

  Продължителност на проекта: 01-01-2017 – 30-06-2019
  Бюджет: EUR 2 703 844, от които:
  Принос на ЕФРР: EUR 2 176 798,14
  Принос на ИПП: EUR 121 469,25

  Приоритетна ос 2 : „Околна среда и културно ангажиран Дунавски регион“

  Специфична цел 2.1: „Устойчиво използване на природното и културното наследство и ресурси“

  Уеб страница на проекта: www.interreg-danube.eu/approved-projects/danurb

  Следете проект “DANUrB” в социалните мрежи: FacebookTwitterLinkedInYoutube

  Въвеждаща среща по проекта в Будапеща – 15-17 февруари, 2017
  Проектът “DANUrB” стартира официално на 15-17 февруари, 2017 с въвеждащата среща на партньорите в Будапеща. Събитието, организирано от Будапещенския университет по технологии и икономика (Budapest University of Technology and Economics – BME), събра повече от 150 представители от 7 държави, разположени по поречието на р. Дунав, и информира обществеността за целите и дейностите по проекта, за очакваните резултати и ползи от неговото изпълнение за обществото и заинтересованите страни. Повече…

  Уъркшоп в Щурово, Словакия – 2 март, 2017
  В началото на м. март 2017 представители на Словашкия технологичен университет в Братислава се срещнаха с общинските власти на Щурово (Словакия), за да изградят ползотворно сътрудничество по проекта “DANUrB”. След като разгледаха живописните околности на града, участниците обсъдиха потенциала, проблемите и визиите на побратимения на Щурово град – красивия Естергом (Унгария), свързан/ разделен със Щурово посредством р. Дунав. Повече…

  Уъркшоп в Голубац, сърбия – 2 март, 2017
  Проектното партньорство по “DANUrB” покрива значителна част от областите по р. Дунав. Факултетът по архитектура на Белградския университет организира през м. март еднодневна екскурзия и уъркшоп с местната общност на Голубац (Сърбия), град известен със средновековната си крепост. По време на събитието бяха обсъдени конкретни теми и условия, които биха стимулирали териториалното развитие и развитието на туризма в региона. Повече…

  Изследователски лагер – 6-10 март, 2017
  Повече от 100 представители на страните-партньори по проекта “DANUrB” събра през м. март Дунавският университет в Кремс (Danube University Krems). По време на събитието бяха обсъдени нови идеи за културния и туристически облик на Дунавския регион. Участниците се включиха и в екскурзии сред Културния ландшафт Вахау, обект на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Повече…

  Изследователско пътуване Естергом – Щурово
  В рамките на проект “DANUrB” студенти от Факултета по архитектура на Будапещенския университет по технологии и икономика се запознаха с архитектурното и културно наследство на Щурово (Словакия) и Естергом (Унгария). Подобни изследователски пътувания и резултатите от тях са несъмнено важни за доброто разбиране на връзките между Дунава и общностите, разположени по нейните брегове, за които реката се явява естествена граница. Повече…

  Покана за проектни предложения: ролята на изкуството по р. Дунав
  Приканваме всички хора на изкуството и техните организации да подадат предложенията си, адресиращи взаимозависимостта и уникалността на застроената и/или естествена среда, възникнала благодарение на р. Дунав в техния регион. Проектните предложения трябва да имат принос към „Културната мрежа DANUrB“ като изтъкват значимостта на местното знание и на експериментирането с невербални форми на комуникация и познание. Повече…

  Предстоящо събитие
  Бавно, но сигурно наближава Международният ден на р. Дунав. Ние искаме да се присъединим към инициативите, отбелязващи жизненоважната роля на реката за формиране на културния потенциал на общностите по нейните брегове. Затова в периода 27-30 юни, 2017 г. Ви каним сърдечно да вземете участие в уъркшоп по проекта „DANUrB“ в Щурово (Словакия)/ Естергом (Унгария), където ще имате и възможност за създаване на полезни лични контакти.

  За повече информация следете сайта на „DANUrB“.
 • Бюлетин 2 – 02.06.2017
 • ПОКАНА ЗА СРЕЩАТА МЕЖДУ ПАРТНЬОРИТЕ ПО ПРОЕКТ DANURB И ПРАЗНЕНСТВАТА ЗА ДЕНЯ НА РЕКА ДУНАВ – 28-30 ЮНИ 2017
  Уважаеми партньори,
  Наближава края на първия етап от съвместния ни проект „DANUrB“ и в тази връзка сърдечно Ви каним да вземете участие в тридневната партньорска среща и в празненствата по случай Международния ден на р. Дунав, които ще се проведат в Будапеща (Унгария) – Щурово (Словакия) – Естергом (Унгария) в периода 27-30 юни, 2017 г. Гостите на Щурово и Естергом ще могат да се насладят на богата програма, включваща готвене на традиционната рибна супа halászlé, концерти, фотоизложба, както и изложба, представяща творчеството на четири поколения от семейство Файглерс. В допълнение ще имате възможността да участвате в дискусии с проектните партньори, да се срещнете със заинтересовани страни от 7-те проектни държави и да научите защо са избрани конкретните проектантски решения за градското пространство от самите им автори.
  Не пропускайте тази уникална възможност и започнете лятото си със забавления и празненства по река Дунав!
  Повече…

  СТУДИЙНИ ПРОЕКТИ В ПАРТНЬОРСКИТЕ УНИВЕРСИТЕТИ
  В рамките на обучението си по архитектурно и градско планиране студентите от Будапещенския университет по технологии и икономика, от Словашкия технологичен университет в Братислава и от Виенския технически университет засегнаха въпроси във връзка с устойчивото развитие на градовете и регионите, разположени по протежението на река Дунав (Вахау, Австрия; Щурово, Словакия; Естергом, Унгария). Резултатите от студийните проекти ще бъдат показани на обществеността на Щурово и Естергом по време на празненствата по случай Международния ден на р. Дунав на 29 юни 2017 г.
  Повече…

  ВТОРИ УЪРКШОП И ИЗСЛЕДВАНИЯ В ГОЛУБАЦ, СЪРБИЯ
  Основната цел на събитието беше презентиране на студентски работи от курса „Методология за градско проектиране“, представени от проф. д-р Александра Джукич. Обект на изследванията на курса беше град Голубац, разположен в близост до средновековната крепост Голубац. Работата на студентите беше представена и пред местни с експерти, компетентни в съответната област.
  Повече…

  УЪРКШОП И СРЕЩА В КОМАРНО
  Комарно е много интересен град, изпълнен с история. С несъмнена културно-историческа ценност е фортификационната система на Комарновската крепост, разположена на брега на р. Дунав. Основната цел на уъркшопа бяха подборът и оценката на културния потенциал. В програмата беше включена и среща с представители на общината.
  Повече…

  ПОСЕЩЕНИЕ НА СТУДЕНТИ В ПАКС И ВУКОВАР
  Посещението беше организирано от факултета по Архитектура на Будапещенския университет по технологии и икономика в рамките на инициативата „Креативна седмица“, една от многото програми, свързани със застроеното културно наследство по р. Дунав. Резултатите от срещата с представители и жители на Пакс, Унгария и Вуковар, Хърватия са отразени в сравнителните проучвания на студентите.
  Повече…

  ПЪРВА МЕЖДУРЕГИОНАЛНА МЛАДЕЖКА ДОБРОВОЛЧЕСКА ИНИЦИАТИВА
  Ние споделяме и подкрепяме добрите инициативи и затова Ви представяме Манон, първата междурегионална младежка доброволческа инициатива. Начинанието има за цел да комуникира ползите от европейската териториална интеграция, като показва успешни междурегионални проекти, финансирани по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“, които имат ясно изразено измерение за сплотеност. За повече подробности, изгледайте видеото за Манон Леври тук.
  Повече…

  За повече информация следете сайта на „DANUrB“.
 • Бюлетин 3 – 20.11.2017
 • УЪРКШОП ПО ПРОЕКТ „DANUrB“ В ГОЛУБАЦ – 15 – 17 ОКТОМВРИ 2017, СЪРБИЯ
  Проектни партньори, асоциирани партньори и студенти събра в рамките на проекта “DANUrB” сръбското градче Голубац. Гостите имаха възможността да се запознаят с местната култура, определена от контраста между най-широката част на р. Дунав и Железни врати – съотв. най-тясното и най-дълбоко място на реката, отстоящи само на няколко километра едно от друго.
  Неделните посещения включиха екскурзия с лодка през Национален парк Джердап (Железни врати), обиколка в Музея на Долни Милановац и на впечатляващия Лепенски Вир, археологически обект с едно от най-старите документирани селища в Европа. Наистина ни хареса!
  Повече…

  ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И УЪРКШОП СЪС СТУДЕНТИ В РАМКИТЕ НА „DANUrB“. ПРАЗНЕНСТВА ПО СЛУЧАЙ МЕЖДУНАРОДНИЯ ДЕН НА Р. ДУНАВ В ЩУРОВО – ЕСТЕРГОМ – 28 – 30 ЮНИ, 2017
  На 29 юни, 2017 всички държави, разположени по поречието на р. Дунав, отпразнуваха значението и величието на тази европейска река чрез различни дейности и съпътстващи ги събития. Градовете-близнаци Щурово, Словакия и Естергом, Унгария не направиха изключение и отбелязаха деня в рамките на проект „DANUrB“. Благодарение на Eco Logical Films и Manon, бивш репортер в Програма за транснационално сътрудничество Дунав, можем да се върнем назад към летните дни и да си припомним празника по случай Международния ден на р. Дунав. Приятно гледане!
  Гледайте видеото…

  НАГРАДА ЗА ПРОЕКТЕН ПАРТНЬОР В КАТЕГОРИЯ „ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПРОУЧВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАДСКОТО И ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ“
  Партньорите от Факултета по архитектура на Белградския университет участваха в 26-тата Международна изложба за градско планиране с постер, който представи първата част от работата в рамките на проекта DANUrB. За работата си колегите получиха първа награда в категорията „Изследвания и проучвания от областта на градското и териториално планиране“.
  Изложбата, открита в Ниш, Сърбия, на 8 ноември 2017 г., представлява важна ежегодна проява в областта на градското и териториално планиране и градския дизайн за Сърбия и съседните и страни. Тази година събитието, на което бяха представени повече от 130 творби, беше официално открито от Заместник-министъра на градоустройството и териториалното планиране на Сърбия.

  ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТА „DANURB“ В РАМКИТЕ НА САЛОНА ЗА РУМЪНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
  В периода 25-27 октомври INCD Turism, партньор в проекта DANUrB, участва в Салон за румънски изследвания, организиран в Двореца на парламента в Букурещ. В рамките на събитието, проведено под мотото „Проектиран в Румъния“, институтът представи последните си постижения и предостави на всички участници информация за настоящата си дейност, свързана с европейските и национални изследователски проекти, сред които и DANUrB.

  ШЕСТИ ГОДИШЕН ФОРУМ НА ДУНАВСКАТА СТРАТЕГИЯ В БУДАПЕЩА, УНГАРИЯ
  По време на шестия Годишен форум на Дунавската стратегия, който се проведе на 18 и 19 октомври в унгарската столица Будапеща, Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството на България, Деница Николова прие официално председателството на Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион за една година. Участниците във форума, проведен под мотото „За сигурен, свързан и проспериращ Дунавски регион“, дискутираха теми, свързани с енергийната сигурност, развитието на регионалната инфраструктура и подобряването на свързаността на региона.
  „С председателството България има уникален шанс както да ръководи Европейския дневен ред, така и да обогати познанията си, да сподели практики и опит при разработването на политики, отчитайки и националните приоритети за икономически растеж, създаване на работни места, намаляване на регионалните различия и засилване на териториалното сближаване“, заяви Зам.-министър Николова.
  Повече…

  ДОКТОРАНТСКА КОНФЕРЕНЦИЯ 2017 – СЛЕДВОЕННО ГРАДСКО НАСЛЕДСТВО В ЦЕНТРАЛНА И ИЗТОЧНА ЕВРОПА
  Тази година една от основните теми на конференцията, организирана от Катедрата по градоустройство и проектиране на Факултета по архитектура в Будапещенския университет по технологии и икономика, беше градското наследство – тема, която съвпада с едно от направленията на проект „DANUrB“.
  На 6-7 октомври 2017 г. изследователи от 10 държави представиха своите резултати от различни части на Дунавския регион по темата. В една от секциите се изявиха и множество представители на проектните партньори в „DANUrB“, които влязоха в ролята на професионални консултанти, които ще промотират проекта сред заинтересованите страни.
  Повече…

  ТРЕТА ГОДИШНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА DUNAJSKÝ FOND
  Dunajský fond, една от заинтересованите страни по „DANUrB“, проведе на 21 септември Третата си годишна конференция на тема „Импулсни острови по р. Дунав“, в която взеха участие и представители на Факултета по архитектура на Словашкия технологичен университет. Бихме искали да благодарим на колегите от Dunajský fond за отличната им работа, за подкрепата им за множеството дунавски проекти и да им пожелаем много успехи през следващите години!
  Повече…

  ТУРИСТИЧЕСКА ОБИКОЛКА НА ОБЩИНА ПЕЩА
  Община Пеща организира редовни туристически обиколки за експерти, професионалисти в областта на туризма и колеги от регионалната администрация с цел популяризиране на местни забележителности и програми. През м. септември обиколката, в която взеха участие представители на екипите по проект „DANUrB“ на община Пеща и на Будапещенския университет по технологии и икономика, включи и остров Чепел, един от най-големите острови на р. Дунав. Групата, водена от местните кметове и други заинтересовани страни, посети 314-метровата радио-кула в Лакихеги, опита специалната бисквитка “zimmet kropf’n” в Сигетуйфалу, разгледа единствената запазена готическа сръбска църква от Средна Европа в Ракеве и плаващата воденица.

  ЕСЕННАТА НАЦИОНАЛНА ТУРИСТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЕСТЕРГОМ
  Нашият партньорски град в „DANUrB“, Естергом, ще бъде домакин на една от най-важните конференции за управление на туристическите дестинации в Унгария в периода 30 ноември – 1 декември 2017 г. Всички, които се интересуват от темата, са добре дошли!

  ПЕТА МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА МЕСТА И ТЕХНОЛОГИИ
  Нашите сръбски партньори в проект „DANUrB“ имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в петата Международна академична конференция за места и технологии – „PT2018: Наваксване с технологиите с цел адаптиране на градовете към бъдещите предизвикателства“, която ще се проведе на 26 и 27 април 2018 г. в Белград (Сърбия).
  Повече…

  За повече информация следете сайта на „DANUrB“
 • Бюлетин 4 – 28.12.2017
 • Уважаеми партньори,

  Желаем на всички, които през 2017 г. са допринесли по някакъв начин за проекта DANUrB, Весела Коледа, прекрасни празници и Честита Нова Година с много успехи и възможности за сътрудничество.

  Проектен екип на “DANUrB”

  ПРОЕКТЪТ „DANUrB“ БЕШЕ ПОСОЧЕН КАТО ЕДИН ОТ ПРОЕКТИТЕ НА ТРАНСНАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ДУНАВ” ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 2018
  2018 ще бъде Европейска година на културното наследство (EYCH 2018). Основната цел на инициативата е да насърчи споделянето на европейското културно наследство и да стимулира уважението към него, да повиши осведомеността за нашата обща история и ценности и да засили усещането за европейска идентичност. Проектът „DANUrB” по Транснационална програма „Дунав” беше един от избраните в категорията култура и/или креативни индустрии за Европейската година на културното наследство 2018 (EYCH 2018), тъй като допринася за постигането на целите на инициативата, определени съгласно Решение (ЕС) 2017/864 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2017 г. относно Европейската година на културното наследство (2018).
  Повече…

  ПРОЕКТЪТ „DANUrB“ БЕШЕ В КИТАЙ
  По покана на проф. Lv Hongyi от Университета в Джънджоу, Китай представителите на OIKODROM д-р Хайди Думрейхер и Майкъл Анрантер, представиха проекта „DANUrB” пред изтъкнати китайски експерти и изследователи по време на Форума „Градове и канали 2017” в окръг Хуа (провинция Хънан, Китай). По подобие на градовете по Дунав, свързани с реката, Хуа е богат на материално и нематериално културно наследство, обвързано с Великия китайски канал. Окръгът се възползва и надгражда над възможностите, предоставени от 13-ия национален план: валоризацията, поддържането и развитието на материалното и нематериалното културно наследство се превръщат в ключов въпрос за Китай.
  Повече…

  УЪРКШОП ПО „DANUrB“ В ГЮРГЕВО, РУМЪНИЯ
  През ноември, 2017 г. в гр. Гюргево се проведе уъркшоп на тема: „Различният Дунав“, организиран от Урбанистичния факултет на Университета по архитектура и урбанизъм „Йон Минку“ в партньорство с Община Гюргево. Събитието беше посветено на Гюргево и микрорегиона Гюргево-Русе.
  Повече…

  ПРОЕКТЪТ „DANURB“ И СТОМАНЕНИЯТ ГРАД
  На 7 декември, 2017 г. проектният екип на „DANUrB” от Виена посети Линц, Горна Австрия с цел проучване на културната идентичност на града. Линц е известен със стоманодобивната си промишленост и през последните няколко години се превръща в място за редица творчески и културни инициативи. Една от тях е пристанището за стенописи (Mural Harbor) – открита галерия за „Графити“ и съвременна стенопис, разположена по протежение на цялото пристанище на Линц. Инициативата свързва р. Дунав, индустрията и изкуството и представлява прекрасна възможност за изява на младежи в сферата на културата. Разположен в непосредствена близост до реката, Центърът за електроника Арс в Линц представлява музей на приложната техника, музей на бъдещето, „мозъчен тръст”, където науката среща културата, изкуството и разбирането за света.

  СРЕЩА ПО ПРОЕКТА „DANURB“ В СМЕДЕРЕВО
  На 13 декември 2017 г. екипът от Факултета по архитектура на Белградския университет (проф. д-р Александра Джукич, Бранислав Антонич и Тамара Радич) проведе среща по проекта „DANUrB” в град Смедерево. Домакини бяха Иван Нишич от Градския съвет за туризъм и Владислава Живанович-Ристович, местен урбанист. Темата на срещата беше подобряване на сътрудничеството по проекта „DANurB” посредством курсове във Факултета по архитектура през следващия семестър. Екипът от Белград посети и основните културно-исторически обекти в града, сред които и крепостта Смедерево.

  СРЕЩА НА ПАРТНЬОРИТЕ И СТУДЕНТСКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ В БУДАПЕЩЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ ПО ТЕХНОЛОГИИ И ИКОНОМИКА
  На 23 ноември 2017 г. в Будапеща се проведе среща на партньорите от Будапещенския университет по технологии и икономика и Словашкия технологичен университет. Основната тема на дискусиите беше подготовката на книгата за неизследваното културно наследство в общностите по р. Дунав и базата данни на ГИС за визуализиране на културното наследство по протежението на реката. Заедно със срещата бяха представени и студентски студийни разработки, показващи интересни, вдъхновяващи и мотивиращи интервенции по р. Дунав.

  За повече информация следете сайта на „DANUrB“
 • Бюлетин 5 – 06.06.2019
 • DANUrB / ДУНАВСКИ ГРАДСКИ БРАНД – ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА И ОПОЗНАВАТЕЛНА ОБИКОЛКА ТУЛЧА & ДЕЛТАТА НА ДУНАВ, РУМЪНИЯ, 18-21 МАЙ, 2019

  Партньорите по проект ДАНУрБ проведоха своята последна среща между 18 и 21 май, 2019, в югоизточна Румъния. Четиридневната среща, включваща и опознавателна обиколка, се проведоха в духа на проекта, в последната част от р.Дунав, гр.Тулча и околностите на делтата.

  Първият ден след пристигането, 18 май бе посветен на вдъхновяваща опознавателна обиколка на северна Добруджа и запознаване с част от културното наследство. Партньорите посетиха първоначално ранно-християнската църква в Никулител, в североизточната част на община Никулител, в подножието на възвишението Пиатра Роси. Комплексът, състоящ се от ранно-християнска църква, построена върху гробница на мъченици, което предизвиква постоянни проучвания и води до 4 археологически разкопки, финансирани от ЕС. Реконструкцията е успешно завършена, както установи и групата, и представя ясно богатото историческо и културно наследство в региона.

  Следваща спирка бе уникална винарска изба Мацин, където на групата бе предоставена възможност за дегустация. Изненадващото, подобно на културното наследство, типично също и за други държави, партньори по проекта ДАНУрБ, като Кремс ( Австрия), Щурово (Словакия) се оказва богатото разнообразие от вина, които носят подписа от мястото си на производство, оригинални в презентациите и предлагащи дегустации и традиционни менюта, придружени от вина от лозя Каркалиу и Черна.

  Маршрута на обиколката отведе гостите към посетителския център на национален парк планината Мацин. Участниците получиха уникален шанс на наблюдават комбинация между природно и създадено от човек наследство, която създава дълбока и богата представа за местните специфични черти на тази област. Предпочитана туристическа дестинация и за велосипедисти, представя информация за хабитатите и видовите характеристики на степната биорегулация, както и исторически преглед на природните и етнокултурните ценности на Мачински планини. Цялата информация може да бъде получена по изключително лесен и частни случаи забавен, визуален, звуков или осезаем начин.

  Културната ни обиколка завърши с посещение на манастира Кокош, на около 6 км от общината Никулител. Архитектурния комплекс е признат за паметник на архитектурата. Тук се съхраняват средновековни и модерни произведения на изкуството, колекции от старинни книги, икони, текстил и сребърни прибори от 18-19 век, докато манастира продължава да функционира, предлагайки на посетителите уникална представа за това живо наследство.

  През втория ден, партньорите пътуваха по Делтата. Това бе страхотно изследване на разнообразието на околната среда, съществуваща по поречието на делтата на река Дунав, предлагаща изключителен опит от първа ръка за жизненоважното наследство на този регион. Плаване с лодка, през Сулина, ръкав на Дунав и стария канал на Дунав, след това с моторна лодка прекосяване на канала Мадгеару с неговата специфична водна флора и фауна, групата DANUrB се насочи към село Летеа и горите с пясъчни дюни на Летеа.

  Село Летеа се намира в сърцето на делтата на река Дунав, с население от около 350 жители, повечето от които с неясен произход („хахоли“), с уникален език, традиции и начин на живот. Летеа показва най-добре запазено архитектурно наследство (най-вече поради трудно достъпното си местоположение- единствено по вода), като също така е изправен пред поредица от проблеми, които не са рядкост в други Европейски общности в селските райони (обезлюдяване, застаряване, липса на разнообразие на икономически дейности и източници на доходи за местните жители, уязвимост на културното наследство). Специфичната ситуация се задълбочава, обусловена от високата степен на изолация, особено през зимата.

  Гората на Летеа е най-старият природен резерват в Румъния. Тази гора е първоначалната основа на биосферен резерват „Делтата на Дунав“, който е обявен за обект на световното културно наследство в 1991. Той е международно признат като резерват за биосфера в рамките на програмата на ЮНЕСКО, програмата Човек и биосфера. Резерватът също е дом за богата фауна като червенокрак сокол, белоопашат орел, Vipera урсиня или коня от Делтата на Дунав.

  На третия ден, понеделник, 20 май, групата DANUrB се фокусира основно върху работата. Денят на срещата беше открит от директора на Националния институт делтата на река Дунав (DDNI), който запозна участниците с дейностите и опита на Института и значителната роля в проучването и запазването на ценностите на този регион . Останалите работилници бяха посветени на административни въпроси, организация и подготовка на заключителните събития в Комарно-Esztergom-Стурово. Специална част беше посветена на стратегията на DANUrB, включваща обратна връзка от вече осъществени презентации на стратегията и последващи коментари и обратна връзка към документа. Бяха споделени и други основни резултати на проекта, като например платформата DANUrB, обиколките и книгата, семинарите приключиха с дискусия за задачите, които трябва да бъдат завършени.

  По специален начин завърши посещението на партньорите с пътуваща изложба, където групата се срещна с местните заинтересовани страни. Подобаващ завършек на дейностите отведе групата на барбекю вечеря, с домакин състезателни конен клуб Реал Рейсинг, намиращ се в непосредствена близост до района в процес на екологично възстановяване -Zaghen. На вечерята се представиха най-видни мелодии на местни музикални инструменти и танци.

  Цялата организация на събитията се осъществи благодарение на основния представител на нашия домакин-DDNI-Мадалина Сбарчеа, която за съжаление претърпя злополука по време на срещата.

  Галерия със снимки може да разгледате на този линк: https://photos.app.goo.gl/Wcj2pSWe5tG78W7A6

  За повече информация относно проекта DANUrB, моля, посетете www.interreg-danube.eu/danurb

  Project co-funded by European Union funds (ERDF and IPA)