VRAR

VRAR „Учи и работи лесно във виртуална и добавена реалност“

Проектът VRAR „Учи и работи лесно във виртуална и добавена реалност“ се
осъществява от АРЧР в партньорство с организации и фирми от Словения,
Испания, Кипър и Латвия.
Проектът предвижда изготвяне на методология с насоки към търсещите работа
или желаещите да станат предприемачи в областта на виртуалната и добавена
реалност, наръчник и видео клипове с инструкции за работа с техниката,
използвана от специалистите в бранша.
Целта на проекта е подпомагане в кариерното ориентиране на хора, останали
без работа или желаещи да сменят професионалното си направление,
позволяващо им да се впуснат в света на модерните навлизащи във всички
сфери на дейност технологии. Виртуалната и добавена реалност вече не са
технология от бъдещето, използвана само за забавление, тя все повече
навлиза в науката, образованието и медицината.
Проектът е финансиран по програма Еразъм +.
За да следите напредъка на проекта както и неговите резултати последвайте
Фейсбук страницата: https://www.facebook.com/VRARproject, както и уебсайта
https://vrarproject.eu/bg/
За контакти: vr@hrda.bg